105.000

Được làm từ lò chuyên làm chả cua với tuổi đời hơn 30 năm.
  Làm từ các nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm.
 Được đổi và hoàn tiền nếu chả cua xảy ra lỗi.

  GIÁ BÁN Hộp 0,5gram/105.000 vnđ

Chả cua Huế tại TP HCM